Privacy


Privacy

Koninklijke De Ruijter B.V. (hierna: “KDR”). is verantwoordelijk voor deze website en is de databeheerder. Wij hechten veel belang aan de privacy van alle gebruikers. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe gegevens worden verwerkt via het gebruik van deze website en alle andere elektronische communicatienetwerken die door KDR worden verschaft. U dient dit beleid samen te lezen met de gebruiksvoorwaarden waarvan dit Privacybeleid deel uitmaakt. Als u vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of met betrekking tot dit Privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen.


De verzamelde informatie

Onze websites zijn doorgaans zodanig ontworpen dat het aantal persoonsgegevens dat wordt verzameld, tot een minimum wordt beperkt. Bijgevolg vragen wij enkel die informatie die vereist is om de bezoekers toe te laten effectief aan onze activiteiten en evenementen deel te nemen.

Door de diensten op deze website te gebruiken en/of door dit beleid te aanvaarden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de in dit beleid vermelde doeleinden. Wij beschikken over de gepaste veiligheidsmaatregelen om uw (gevoelige) informatie online en offline te beschermen.

De meeste gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, identificeren u niet persoonlijk. Zo achterhalen wij automatisch informatie zoals uw internetprovider, verkort IP-adres, de versie van uw browser en uw besturingssysteem. Wij gebruiken deze informatie om de prestaties van de website, het gebruik van functies en diensten, trends betreffende verkeer en demografie, en de browserversie te controleren, om onze website en diensten te verbeteren en ze op uw interesses af te stemmen. De informatie wordt op een zodanige manier verzameld dat u niet als een individu wordt geïdentificeerd, tenzij u zichzelf identificeert.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u verschaft door de verschillende diensten op de website te gebruiken, bijv. onlineapplicaties, door producten of geschenkartikelen te kopen, door deel te nemen aan wedstrijden en informatie aan te vragen. Deze informatie omvat gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en enkele andere facultatieve gegevens over uzelf, zoals aangegeven. Als u producten of geschenkartikelen bestelt, kan er naar uw bank- of creditcardgegevens gevraagd worden. Die informatie wordt na afloop van de transactie verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om de informatie langere tijd bij te houden. Wij verzamelen ook informatie over uw aankopen van onze producten aan de hand van de bonnen die u van tijd tot tijd inruilt.

Wij kunnen ook automatisch bijkomende informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek "Het gebruik van cookies" hieronder.

Kinderen

Sommige onderdelen van onze website zijn geheel of gedeeltelijk gericht op kinderen van jonger dan 16 en/of 18. Kinderen van jonger dan 16, en in sommige gevallen van jonger dan 18, moeten hun ouders informeren en toestemming vragen om deel te nemen aan of gebruik te maken van diensten op de website.

Wanneer een kind van jonger dan 16, of in sommige gevallen van jonger dan 18, verzoekt om deel te nemen aan activiteiten of om andere diensten te genieten die op de website worden aangeboden, kan het noodzakelijk zijn dat wij het kind vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens te verschaffen, zoals zijn of haar naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, hobby's en informatie over zijn of haar belangstelling voor en gebruik van diverse producten, programma's en diensten. Wij vragen het kind niet meer informatie dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan de activiteit waarin het kind geïnteresseerd is.

Telkens als wij persoonlijk identificeerbare informatie van een kind nodig hebben, vragen wij de ouders om die informatie mee te delen. Wij geven de ouder dan de mogelijkheid om de inschrijving of het verzoek te aanvaarden of in te trekken en de informatie over het kind uit de database te verwijderen. Indien de ouder instemt met de inschrijving of de deelname, gebruiken wij de persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de promotie of de deelname aan de activiteit.

Als u daarmee instemt, kunnen wij ook automatisch bijkomende informatie over het bezoek van uw kind aan deze website verzamelen. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek "Het gebruik van cookies" hieronder.

Bij correcte identificatie kan iedere ouder de persoonsgegevens die wij over zijn of haar kind verzameld hebben, inkijken, als de informatie nog in onze database zit. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek 'Recht op toegang' hieronder. Kinderen kunnen onze producten niet kopen. Producten voor kinderen kunnen enkel door volwassenen gekocht worden. Als u volgens de wet minderjarig bent, mag u deze website enkel onder toezicht van een ouder of een voogd gebruiken om onze producten te kopen.

Persoonsgegevens van anderen

Op bepaalde websites kunt u vragen om artikels, producten of informatie rechtstreeks naar andere bestemmelingen te sturen. Wij kunnen u ook vragen om persoonsgegevens mee te delen over vrienden en familie van wie u denkt dat onze producten of diensten hen kunnen interesseren. Soms moet u hun naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer meedelen. Dergelijke informatie mag u ons enkel meedelen wanneer de betrokken personen u vooraf toestemming gegeven hebben om die informatie mee te delen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet op de gegevensbescherming en in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij verwerken de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, om de door u gevraagde dienst te verlenen en uw vragen en verzoeken te behandelen, om onze diensten te verlenen en te personaliseren, om eventuele lidmaatschapsregistraties waaraan u hebt toegestaan deel te nemen, te beheren en om marktonderzoek uit te voeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden gebruiken en om de website in de toekomst te verbeteren zodat hij aan uw behoeften voldoet.

Bovendien kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u bijkomende informatie te verschaffen over onze producten, programma's, diensten, promoties of aanbiedingen die aansluiten op de diensten waarom u vroeger verzocht hebt en waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren. Indien de wet dat vereist, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Dergelijke mededeling bevat informatie over hoe u kunt aangeven dat u niet langer informatie of diensten wenst te krijgen.

Van tijd tot tijd kunnen wij op deze website prijstrekkingen en wedstrijden organiseren. Wij kunnen ook contact met u opnemen, met uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, om te laten weten dat u aan die prijstrekkingen en wedstrijden kunt deelnemen. Deelname aan deze prijstrekkingen en wedstrijden is volkomen vrijwillig en u bent in geen geval verplicht om eraan deel te nemen. Indien u beslist om deel te nemen, adviseren wij u dat u de algemene voorwaarden voor de prijstrekking of wedstrijd in kwestie leest en afdrukt. Die kunnen bijkomende informatie bevatten over hoe wij uw gegevens met betrekking tot die bepaalde prijstrekking of wedstrijd kunnen gebruiken. Indien u beslist om deel te nemen, mag u er zeker van zijn dat wij alle persoonsgegevens die u ons meedeelt, op dezelfde manier zullen behandelen als alle andere persoonsgegevens.

Wij streven er voortdurend naar om de producten en diensten die wij verlenen, te verbeteren. Daartoe kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen om uw mening en visie te vragen, op voorwaarde dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt. Uw deelname aan dergelijke enquêtes gebeurt volkomen op vrijwillige basis.

Indien u uw gegeven wenst in te kijken, te verbeteren, te laten verwijderen en/of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens op een van de in dit Privacybeleid vermelde manieren en/of indien u bezwaar hebt tegen het feit dat wij met u contact opnemen op de hierboven vermelde manieren, gelieve dan contact op te nemen.

Persoonsgegevens van kinderen

Indien ouders toelaten dat hun kind zich inschrijft voor of deelneemt aan een activiteit, gebruiken wij de persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de promotie of deelname aan de activiteit. De gegevens van kinderen worden niet gedeeld met derden (andere dan de agenten of aannemers die noodzakelijk zijn voor de verlening van diensten), tenzij dat uitdrukkelijk in de kennisgeving aan de ouder werd vermeld, en tenzij er werd vermeld met wie en waarvoor wij die informatie zouden delen en zij ons hun toestemming gegeven hebben. Wij verwijderen de informatie over het kind uit onze database binnen een redelijke termijn na de afsluiting van deze promoties, tenzij en voor zover als toegestaan door de wet, de ouder ons toestemming gegeven heeft om de informatie bij te houden.

Het gebruik van cookies

Onze websites gebruiken cookies alsook cookies van derden zoals diegene die in de onderstaande tabel worden beschreven. De cookies van derden verzamelen informatie voor ons, niet voor iemand anders. Een cookie is een minibestandje (doorgaans letters of cijfers) dat wordt gedownload op een apparaat (bijv. pc of draagbare apparaten zoals een laptop, iPhone, iPad, Android of andere smartphone) en dat informatie opslaat op uw harde schijf/flash drive of browser zodat onze website u herkent wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om onze website beter af te stemmen op uw behoeften wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

I. Karvan Cévitam Cookies

Karvancevitam**#lang
Het cookie slaat de taal op die de bezoeker in het beginscherm voor de taalkeuze geselecteerd heeft. Dit is alleen van toepassing in geval van een meertalige website. Wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt, verschijnt het scherm met de taalkeuze niet meer en krijgt de bezoeker de website te zien in de taal die hij geselecteerd heeft. Behalve voor het taalscherm, wordt dat cookie ook gebruikt om andere meertalige functies op de website in de juiste taal weer te geven.
Nee, het cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

ASP.NET_SessionId
De website van Karvan Cévitam is geprogrammeerd in ASP.Net. ASP.Net als technologie maakt het mogelijk om tijdelijk informatie op te slaan die de website nodig heeft tijdens het bezoek van de gebruiker, een 'sessie' genaamd. Om ervoor te zorgen dat de website weet welke sessie-informatie aan welke bezoeker toebehoort, wordt er door de browser van de bezoeker een identificator opgeslagen.
Nee, het cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

II. Google Analytics De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door een externe vennootschap ('Google'). Google Analytics installeert cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren, alsook om een aantal belangrijke functies in de Google Analytics rapporten aan te geven. Google Analytics installeert of updatet cookies alleen om gegevens te verzamelen die vereist zijn voor de rapporten. Bovendien gebruikt Google Analytics alleen first party cookies. Dat betekent dat alle cookies die Google Analytics voor uw domein installeert, alleen gegevens naar de servers voor uw domein sturen. Hierdoor worden Google Analytics cookies effectief de persoonlijke eigendom van uw websitedomein en kunnen de gegevens niet door enige service op een ander domein gewijzigd of opgeroepen worden.

_ga
De informatie die deze cookies over uw gebruik van onze website genereren en uw huidige IP-adres worden door uw browser doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en andere landen. Google gebruikt deze informatie namens ons om te beoordelen hoe u deze website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt verkregen, wordt niet gelinkt aan andere informatie waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google cookies weigeren of blokkeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. In dat geval kunt u wel niet alle mogelijkheden van onze website benutten. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on op de Google website downloaden en installeren. Gelieve te noteren dat de website gebruikmaakt van Google Analytics met de 'anonymizeIp' methode en dat uw IP-adres, voor het wordt opgeslagen, door het laatste octet wordt ingekort om identificatie te vermijden.

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt 'verplicht' is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een invloed hebben op de beleving van de website. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het Privacy- en cookiesbeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist.

Bekendmakingen
Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, mogen worden bekendgemaakt aan andere ondernemingen van onze groep van vennootschappen, aan rechtsopvolgers van onze onderneming en aan leveranciers die wij inhuren om gegevens namens ons te verwerken, maar uitsluitend voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Een lijst van de vennootschappen van onze groep kunt u verkrijgen op verzoek. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens meedelen aan de distributeurs van onze producten en diensten, alsook aan dienstverleners en onderaannemers die werden ingehuurd om namens ons functies uit te oefenen of aan ons diensten te verlenen, zoals opslag en levering; marketing en reclame; creditcard- en gegevensverwerking; softwareontwikkeling; websitehosting en -beheer; informatietechnologie en kantoordiensten; aan juridische, boekhoudkundige, audit- en andere professionele dienstverleners; en andere diensten die betrekking hebben op onze onderneming. Alle dienstverleners en onderaannemers die namens ons handelen, zijn er contractueel toe verbonden om geen persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken of bekend te maken voor andere doeleinden dan om die functies namens ons uit te oefenen of om ons diensten te verlenen of zoals anderszins vereist door de wet. Die partijen kunnen buiten uw land of woonplaats gevestigd zijn inclusief buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval ondernemen wij alle nodige stappen volgens de geldende wet om te garanderen dat de persoonsgegevens afdoende beschermd zijn. Het kan zijn dat wij persoonlijk identificeerbare informatie moeten bekendmaken aan externe partijen als de wet dat vereist, of in antwoord op gerechtelijke verzoeken, bijv. vonnissen, dagvaardingen of specifieke verzoeken die uitgaan van ordehandhavende instanties. Wij kunnen informatie in globale vorm (zodat individuen niet persoonlijk geïdentificeerd worden) gebruiken en bekendmaken voor marketingdoeleinden en strategische ontwikkeling.

Andere websites
Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten die buiten ons toezicht vallen en die niet gedekt zijn door dit Privacybeleid. Als u toegang hebt tot andere websites door middel van deze links, kunnen de operatoren van deze websites persoonsgegevens over u verzamelen die zij gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid dat van het onze kan verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake privacy of gegevensverzameling van deze websites en wij raden u aan om alle geldende bepalingen, voorwaarden en privacyverklaringen te lezen wanneer u die websites bezoekt.

Recht op toegang
U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bijhouden (daarvoor kunnen wij u een kleine bijdrage aanrekenen indien de wet dat toestaat) en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren alsook om uw recht op verwijdering, rechtzetting en/of bezwaar uit te oefenen. Om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, gelieve contact op te nemen. Bovendien hebt u het recht om informatie te vragen over de doeleinden, de bronnen en de logica van dergelijke verwerking.

Kennisgeving van wijzigingen
Van tijd tot tijd kunnen wij ons Privacybeleid bijwerken. In dat geval worden de wijzigingen op deze webpagina meegedeeld. Gelieve hier regelmatig te controleren of het Privacybeleid eventueel werd gewijzigd.

Registratiegegevens van de vennootschap

Koninklijke De Ruijter B.V
t.a.v. Karvan Cévitam Consumentenservice
Gustav Mahlerlaan 1228
1081LA, Amsterdam
The Netherlands
Postbus 87118, 1080 JC Amsterdam
E-mail: consumentenservice@karvancevitam.nl of via telefoonnummer: +31 (0)20 280 8000